Bereikbaar
       Betrokken
             Betrouwbaar

Uw aanvragen zijn niet langer uw probleem,
maar onze uitdaging.

E-mail
Contact

Informatie voor doven en slechthorenden


Uitzonderingsregel maximum kilometervergoeding tolken.

Tolken mogen met ingang van 1 januari 2012 voor het bereiken van de opdrachtlocatie maximaal 2 x 80 kilometers declareren. Deze regel is opgenomen in het normbedragenbesluit voorzieningen van 1 januari 2012. Voorheen was de maximale afstand voor het vaststellen van de reisvergoeding 2 x 110 kilometers. Al spoedig na 1 januari is gebleken dat voor opdrachten in bepaalde regio’s een maximale afstand van 2 x 80 kilometers ontoereikend was. Het verlaagde aantal kilometers leidde tot knelpunten in de beschikbaarheid van tolken, met name in minder dichtbevolkte regio’s. Vooral voor de betrekkelijk schaarse schrijftolken is deze problematiek nijpend gebleken. In het grootste deel van Nederland blijkt de verlaging van 2 x 110 kilometers naar 2 x 80 kilometers niet tot problemen te leiden.

UWV heeft besloten om - op basis van de afstand tussen vertrekpunt en opdrachtlocatie - voor een aantal postcodegebieden het oude maximum van 2 x 110 kilometers te hanteren. Zie voor deze postcodegebieden de bijgevoegde kaart van Nederland, die door Triple-B is ontwikkeld.

Met deze beslissing heeft UWV volledig het voorbeeld gevolgd van collega-uitvoerder Menzis. De uitzonderingsregel treedt op 1 augustus 2012 in werking.

Bron: UWV